I Malmö finns ett antal lokaler som är lämpliga för att hålla möten och större evenemang som marknader. När man ska anordna en marknad eller ett möte finns det ett antal saker att tänka på.

Att anordna en marknad

Det finns flera olika typer av marknader, och checklistan som krävs för dessa olika aktiviteter varierar. Om det är en loppis som ska anordnas behöver lokalen ligga nära bostadsområden. Det är en fördel om den går att nå med kollektivtrafik och är enkel att hitta. Om det är en marknad av säsongskaraktär, till exempel en julmarknad kan det vara viktigt att ha möjlighet att ordna kringaktiviteter, exempelvis vinterupplevelser av olika slag. Då behöver marknadslokalen ha ett bra läge för detta.

Att anordna ett möte

För att anordna ett möte krävs en lokal som är anpassad i storlek efter hur många människor som kommer att deltaga på mötet. Lokaler för möten bör också ha god ventilation. Dålig luftväxling kan leda till att deltagarna får huvudvärk och att de kan ha svårt att delta i mötet fullt ut. Valet av lokal kan påverka många aspekter av mötet, så det är viktigt att överväga alla faktorer först. Ett presentationsrum kräver ett större bord, gärna i U-format som har plats för flera deltagare. Detta ger en bra möjlighet att hålla ett möte som inkluderar presentationer.

Ett konferensrum kan innehålla en scen eller plattform för talare, där presentationer kan hållas. Vid bokning av konferensrum behövs det en uppskattning av antalet deltagare. Rummet bör innehålla mikrofon, projektor och videoutrustning.

Styrelserum kan väljas i mer originella miljöer, vilket kan vara bra för större möten med företag och organisationer. Med information om hur många deltagare som ska vara med, vilken budget som finns och vilken utrustning som är nödvändig är det enklare att boka rätt lokal för möten och marknader.

Lokaler i Malmö

I Malmö finns många lokaler för möten och marknader att välja mellan. Malmös ”Turning Torso” är en symbol för Malmö. Det är en hög byggnad med en unik arkitektur. Inuti byggnaden finns det konferenslokaler, som bokas via Sky High Meetings. De har ljusa och välutrustade lokaler där allt finns som krävs för en lyckad konferens.

Luftkastellet ligger vid Öresundsbron och är 1800 kvadratmeter stort. Det innebär att det finns många olika syften som lokalen kan användas till. Lokalen har en parkering som är handikappanpassad och en hiss som går att använda för besökare med rörelsehinder. Hissen går ner till huvudlokalen.