Denna sektion kommer fokusera på lokaler som passar för möten och marknader. Möteslokaler varierar mycket beroende på antalet personer. Marknader kräver å andra sidan ett väldigt stort utrymme, antingen utomhus eller inomhus.